Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila gabriela spanic dating

Iba-iba ang naging tingin ng mga prayle, opisyal, at Pilipino sa mga instrumentong ito, at aaralin mo ang posisyon at argumento ng bawat panig base sa mga ulat noong ika-16 na siglo. Dumako tayo sa isla ng Mactan sa lalawigan ng Cebu, kung saan nagtagpo sina Ferdinand Magellan ng Espanya at Lapu-lapu, hepe ng Mactan. Pansinin na ang palatandaan tungkol kay Magellan ay ginawa noong 1941, bago nakamit ang kasarinlan ng Pilipinas, samantalang ang palatandaan ni Lapu-lapu ay ginawa noong 1958, nang nagsasarili na ang Pilipinas. The captain-general decided to go thither with three boatloads.Sa pagpataw ng mga ito ay binago ng mga Espanyol ang paniniwala, pamumuhay at hanapbuhay ng mga Pilipino na tinalakay sa mga naunang modyul. Sa layong 63.5 metro ay makikita ang dalawang palatandaang ginawa ng Philippine Historical Institute, ang pambansang ahensiyang pangkasaysayan na ngayon ay tinatawag na Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas (National Historical Commission of the Philippines). 2 FERDINAND MAGELLAN’S DEATH ON THIS SPOT FERDINAND MAGELLAN DIED ON APRIL 27, 1521, WOUNDED IN AN ENCOUNTER WITH THE SOLDIERS OF LAPU-LAPU, CHIEF OF MACTAN ISLAND. We begged him repeatedly not to go, but he, like a good shepherd, refused to abandon his flock. The captain did not wish to fight them, but sent a message to the natives …Glosari Corselet – baluti Exceed – sumobra Flank – dakong gilid ng hukbo Induce – hikayatin Lance – sibat Pithole – hukay Sovereign – hari Stake – tulos Thither – doon Tribute – buwis Voyage – paglalakbay 4. 5 Sa pag-aaral ng kasaysayan ay laging may punto de bista sa pangyayari.Alin sa dalawang palatandaan ang mas malapit (o mas malayo) sa salaysay ni Pigafetta? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Ngunit anuman ang perspektibo, kailangang nakabase ito sa ebidensiya. Sa usapin ng pananakop ng Pilipinas, lalong hindi maiiwasan ang pagkakaiba sa punto de bista dahil may dalawa o higit pang panig.When they saw us, they charged down upon us with exceeding loud cries, two divisions on our flanks and the other on our front.When the captain saw that, he formed us into two divisions, and thus did we begin to fight.Had they been Moros, we would have erected a column there as a token of greater hardness, for the Moros are much harder to convert than the heathen.xxx There are many villages in that island [Cebu]….

Lokasyon: Siyudad ng Lapu-Lapu, Mactan, Cebu Petsa: 1958 Glosari Aggression – pagsalakay Anchor – nakaangkla 3 Circumnavigation – pag-ikot sa mundo Repel – lumaban Repulse – lumaban 2. They said that in order to induce us to go in search of them; for they had dug certain pitholes between the houses in order that we might fall into them.Antonio Pigafetta, “First Voyage Around the World,” ca.1525, sa Blair at Robertson, The Philippine Islands 33: 175, 177.ONE OF MAGELLAN’S SHIPS, THE VICTORIA, UNDER THE COMMAND OF JUAN SEBASTIAN ELCANO, SAILED FROM CEBU ON MAY 1, 1521, AND ANCHORED AT SAN LUCAR DE BARRAMEDA ON SEPTEMBER 6, 1522, THUS COMPLETING THE FIRST CIRCUMNAVIGATION OF THE EARTH. At midnight, sixty men of us 4 set out armed with corselets and helmets, together with … to the effect that if they would obey the king of Spain, recognize the Christian king as their sovereign, and pay us our tribute, he would be their friend; but that if they wished otherwise, they should wait to see how our lances wounded.Lokasyon: Siyudad ng Lapu-Lapu, Mactan, Cebu Petsa: 1941 LAPULAPU HERE, ON 27 APRIL 1521 LAPULAPU AND HIS MEN REPULSED THE SPANISH INVADERS, KILLING THEIR LEADER FERDINAND MAGELLAN. They replied that if we had lances they had lances of bamboo and stakes hardened with fire.

Leave a Reply

  1. dating site for ssbbws 29-Aug-2017 13:05

    To increase buzz around the DVD & Blu-ray release of Entourage the movie, Playboy developed a socially-driven digital marketing program to capture guys’ attention by giving them the chance to live like a VIP for one weekend in Hollywood —with Playmates included.

  2. Free message sex chat without registration 09-Jun-2017 19:37

    Pornhub is the ultimate xxx porn and sex site., Cam-2-Cam Free nude cam chat no sign up Sex Chat, Live Sex Chat Live sex cam girls are waiting for you in free adult chat.